Fællesgrave

Vedligeholdelsen på den anonyme fællesgrav og i kendt fællesgrav er inkluderet i etableringen. Her betaler man altså et beløb på forhånd, hvorefter kirkegården holder ikke blot gravstedet, men hele området i fredningsperioden. I begge gravstedstyper kan der kun nedsættes urner.

Kendt fællesgrav Gravgård 4

 

Her kan flere - op til fire - urner anbringes omkring en mindeplade, der er anbragt i græsplænen. Blomster må lægges på plænen eller anbringes i en lille vase bag pladen, og gravstedet kan fornyes efter første fredningsperiode. Gravstederne er udlagt i en sekskant omkring et træ eller en figurklippet buskbom.

Se særlige bestemmelser her. 

Anonym fællesgrav Gravgård 7

  

 

Den anonyme - af nogle kaldet den ukendte fællesgrav. Her er urnen placeret på en anonym plads i en stor græsplæne. Den enkelte urnes placering er ikke markeret, og blomster eller dekorationer må kun anbringes på den fælles blomsterplads.

Se særlige bestemmelser her.

Skovkirkegården. Afdeling 8 og 9

 

 

 

I skovkirkegården på Næstved Østre kirkegård, er der obligatorisk vedligeholdelse.

Urnerne nedsættes i numerisk rækkefølge, og urnenedsættelsen kan overværes af de pårørende.

Gravstedet må ikke markers, men skal henligge anonymt.

Se særlige bestemmelser her.

Kendt fællesgrav Gravgård 11

  

Denne gravgård er en mindelund for dødfødte børn og fostre. Der kan nedsættes urner eller kister.

Se særlige bestemmelser her. 

Kendt fællesgrav Gravgård 12

 

Her kan anbringes op til 6 urner i gravstedet. Urnegravstederne er udlagt i en fælles bunddækkebeplantning med hække af buskbom og med ovenstående træer.

Se særlige bestemmelser her. 

Kendt fællesgrav Gravgård 13

 

Urnegravstederne udlægges i græs i grupper på 6 stk. omkring et træ eller en busk.

Se særlige bestemmelser her. 

ØSTRE KIRKEGÅRD

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500
Fax 5578 0505
kontor@naestvedkirkegaarde.dk

GAMLE KIRKEGÅRD

Præstøvej 1
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500