Gamle Kirkegård

Anonym fællesgrav og Kendt fællesgrav

På den anonyme fællesgrav og i urneplænen (kendt Fællesgrav) er vedligeholdelsen inkluderet i etableringen. Her betaler man altså et beløb på forhånd, hvorefter kirkegården holder ikke blot gravstedet, men hele området i fredningsperioden. I begge gravstedstyper kan der kun nedsættes urner.

 

Urneplænen. Her kan flere - op til fire - urner anbringes omkring en mindeplade, der er anbragt i græsplænen. Blomster må lægges på pladen eller anbringes i en lille vase bag pladen, og gravstedet kan fornyes efter første fredningsperiode. Der kan ikke udplantes sommerblomster.

 

Den anonyme - af nogle kaldet den ukendte - fællesgrav. Her er urnen placeret på en anonym plads i en stor græsplæne. Den enkelte urnes placering er ikke markeret, og blomster eller dekorationer må kun anbringes på den fælles blomsterplads.

 

 

 

 

 

 

ØSTRE KIRKEGÅRD

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500
Fax 5578 0505
kontor@naestvedkirkegaarde.dk

GAMLE KIRKEGÅRD

Præstøvej 1
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500