Gamle Kirkegård

Individuelle gravsteder

 

Den største del af Næstved Gamle Kirkegård er udlagt i græs med gravsteder, der kun markeres ved gravmindet og eventuel beplantning omkring dette. Denne form har vundet indpas gennem det sidste halve århundrede. Man kan her vælge mellem et liggende, et skråstillet eller opretstående gravminde, og der kan plantes såvel buske som mindre træer omkring stenen, ligesom der kan udplantes sommerblomster og/eller granpyntes til jul.

I græsarealerne findes stadig nogle enkelte familiegrave med omkransende hæk. Disse får lov til at ligge, som de er, til de sløjfes. Nye gravsteder i græsarealet skal dog følge reglerne for området - det vil sige, at hække ikke er tilladt. Der kan nedsættes kister såvel som urner i disse gravsteder


 

(klik på billede)


(klik på billede) 
Ønsker man et gravsted med hæk omkring, findes denne mulighed også. Et særligt område øst for kapellet er udlagt med hække og bund af perlesten. Her kan anbringes forskellige typer af gravminder, ligesom beplantningen kan udføres med såvel løvfældende som stedsegrønne buske og dværgtræer. Også her kan udplantes sommerblomster samt granpyntes til jul, og også her kan der nedsættes både kister og urner. 

På Gamle Kirkegård kan tilbydes en særlig afdeling - kaldet Urnehaven, kun beregnet til urner.  Denne er beliggende langs vestsiden af kapellet og rummer gravsteder med hække af Taks eller Thuja. Her kan anbringes små liggende eller skråstillede mindesten samt en beplantning, der dog må tilpasses de små gravsteder på kun en kvadratmeter.

For alle individuelle gravsteder gælder, at disse skal renholdes af gravstedsfæsteren. Dog kan kirkegården påtage sig denne forpligtelse mod betaling - på årlig regning eller for en længere forudbetalt periode.

 


(klik på billede)

 

ØSTRE KIRKEGÅRD

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500
Fax 5578 0505
kontor@naestvedkirkegaarde.dk

GAMLE KIRKEGÅRD

Præstøvej 1
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500