Østre Kirkegård

Ny kirkegård bliver skabt

Både kirkegården og kapellet er blevet til efter en offentlig konkurrence i 1949. Målet var at skabe en ny kirkegård som supplement til Næstved Gamle Kirkegård, der var blevet for lille på grund af Næstveds udvikling.

 

Konkurrencen blev vundet af to havearkitekter: Den senere professor ved Landbohøjskolen Georg Boye og den senere Kgl. haveinspektør Knud Preisler. Kirkegården er indrettet som en park, hvor gravstederne er placeret i forskellige gravgårde udformet som sekskantede rum hver med sin indretning.

En stamvej rundt mellem gravgårdene gør det muligt at køre ganske tæt til gravarealerne trods kirkegårdens udstrækning på 8 ha.

 

Østre Kirkegård tilbyder en række forskellige gravstedsformer, således at de fleste behov vil kunne opfyldes.

 

Vinderne af konkurrencen om kapellet blev arkitekterne Hans Chr. Hansen og Viggo S. Jørgensen fra København. Kapellet stod færdigt og blev indviet sammen med første etape af kirkegården i 1952. Siden er kirkegården blevet udvidet, efterhånden som behovet opstod.

Indvielse

I 1978 blev administrationsbygningen med krematorium, personalerum og mødelokaler indviet. Samtidig blev kapellet renoveret og i 1989 forsynet med et nyt orgel fra firmaet E. Husted i Fredensborg. Arkitekt var Knud Toftvad fra Næstved.

ØSTRE KIRKEGÅRD

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500
Fax 5578 0505
kontor@naestvedkirkegaarde.dk

GAMLE KIRKEGÅRD

Præstøvej 1
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500