Fællesgrave

Vedligeholdelsen på den anonyme fællesgrav og i kendt fællesgrav er inkluderet i etableringen. Her betaler man altså et beløb på forhånd, hvorefter kirkegården holder ikke blot gravstedet, men hele området i fredningsperioden. I begge gravstedstyper kan der kun nedsættes urner.

Kendt fællesgrav Gravgård 4

 

Gravgård 4 er en kendt urnefællesgrav, der er udlagt i græs, her kan man lægge en plade i græsset, der er plads til 4 urner, og der er obligatorisk vedligeholdelse.  

Se særlige bestemmelser her. 

Anonym fællesgrav Gravgård 7

  

 

Den anonyme eller den ukendte fællesgrav, her placeres urnen anonymt i plænen, den enkelte urne markeres ikke, og man kan ikke deltage ved urnenedsættelsen. Der er obligatorisk vedligeholdelse.

Se særlige bestemmelser her.

Skovkirkegården. Afdeling 8 og 9

 

 

 

I skovkirkegården på Næstved Østre kirkegård, er der obligatorisk vedligeholdelse.

Urnerne nedsættes i numerisk rækkefølge, og urnenedsættelsen kan overværes af de pårørende.

Gravstedet må ikke markers, men skal henligge anonymt.

Se særlige bestemmelser her.

Naturkirkegården. Afdeling 10

 

 

 

I Naturkirkegården på Næstved Østre kirkegård, er der obligatorisk vedligeholdelse. Gravstederne ligger bagved Skovkirkegården i et uberørt naturområde.

Se særlige bestemmelser her.

Kendt fællesgrav Gravgård 11

  

Denne gravgård er en mindelund for dødfødte børn og fostre. Der kan nedsættes urner eller kister.

Se særlige bestemmelser her. 

Kendt fællesgrav Gravgård 12

 

Her kan anbringes op til 6 urner i gravstedet. Urnegravstederne er udlagt i en fælles bunddækkebeplantning med hække af buskbom og med ovenstående træer.

Se særlige bestemmelser her. 

Kendt fællesgrav Gravgård 13

 

Gravgård 13 er en kendt urnefællesgrav, der er udlagt i græs, her kan man lægge en plade i græsset, der er plads til 4 urner, og der er obligatorisk vedligeholdelse.

Se særlige bestemmelser her. 

ØSTRE KIRKEGÅRD

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500
Fax 5578 0505
kontor@naestvedkirkegaarde.dk

GAMLE KIRKEGÅRD

Præstøvej 1
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500