Individuelle gravsteder

For alle individuelle gravsteder gælder, at disse skal renholdes af gravstedsfæsteren. Dog kan kirkegården påtage sig denne forpligtelse mod betaling - på årlig regning eller for en længere forudbetalt periode.

Ligeledes påtager kirkegården sig anlæg af gravsteder samt udplantning af sommerblomster og granpyntning til jul.

 

Gravgård 1

Gravgård 1 er udlagt i græs, her kan man erhverve et kiste eller urnegravsted med en baghæk af bøg, eller man kan vælge at lægge en plade i græsset uden beplantning. 

Se særlige bestemmelser her.

Gravgård 2

I gravgård 2 kan man kun erhverve urnegravsteder, der er plads til 6 urner, gravstederne beplantes med stauder. Der er obligatorisk vedligeholdelse.

Se særlige bestemmelser her.

Gravgård 3

Gravgård 3 er udlagt i græs med liggende/opretstående gravminder, her kan erhverves kiste eller urnegravsteder.

Se særlige bestemmelser her. 

Gravgård 4

Gravgård 4 er en kendt urnefællesgrav, der er udlagt i græs, her kan man lægge en plade i græsset, der er plads til 4 urner, og der er obligatorisk vedligeholdelse.

Se særlige bestemmelser her. 

Gravgård 5

I gravgård 5 kan man erhverve et urnegravsted i en bund af perlesten, og med en baghæk af Busbom, der er plads til 4 urner. Gravminde og beplantning skal tilpasses de små forhold.

Se særlige bestemmelser her. 

Gravgård 6

Gravgård 6 er udlagt med hække af taks i en bund af perlesten, gravgården er specielt til kister, men der kan også nedsættes urner.

Se særlige bestemmelser her. 

Gravgård 7

Den anonyme eller den ukendte fællesgrav, her placeres urnen anonymt i plænen, den enkelte urne markeres ikke, og man kan ikke deltage ved urnenedsættelsen. Der er obligatorisk vedligeholdelse.

Se særlige bestemmelser her.

Skovkirkegården. Afdeling 8 og 9 


 

I skovkirkegården på Næstved Østre kirkegård, er der obligatorisk vedligeholdelse.

Urnerne nedsættes i numerisk rækkefølge, og urnenedsættelsen kan overværes af de pårørende.

Gravstedet må ikke markers, men skal henligge anonymt.

Se særlige bestemmelser her.

Naturkirkegården. Afdeling 10 


 

I Naturkirkegården på Næstved Østre kirkegård, er der obligatorisk vedligeholdelse. Gravstederne ligger bagved Skovkirkegården i et uberørt naturområde.

Se særlige bestemmelser her.

Gravgård 11

Denne gravgård er en mindelund for dødfødte børn og fostre. Der kan nedsættes urner eller kister.

Se særlige bestemmelser her. 

Gravgård 12

Her kan anbringes op til 6 urner i gravstedet. Urnegravstederne er udlagt i en fælles bunddækkebeplantning med hække af buskbom og med ovenstående træer.

Se særlige bestemmelser her.
 

Gravgård 13

Gravgård 13 er en kendt urnefællesgrav, der er udlagt i græs, her kan man lægge en plade i græsset, der er plads til 4 urner, og der er obligatorisk vedligeholdelse.

Se særlige bestemmelser her.
 

Gravgård 15

Gravgård 15 er udlagt i græs med liggende/opretstående gravminder, her kan erhverves kiste eller urnegravsteder.

Se særlige bestemmelser her. 

ØSTRE KIRKEGÅRD

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500
Fax 5578 0505
kontor@naestvedkirkegaarde.dk

GAMLE KIRKEGÅRD

Præstøvej 1
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500