At vælge gravsted

At vælge gravsted er en meget personlig sag, som ikke bør overlades til udenforstående. Disse sider er tænkt som en vejledning til alle, som er usikre med hensyn til valg af gravsted. Disse sider er naturligvis ikke fyldestgørende men giver dog stadigvæk et bredt billede af de muligheder, som Næstved Kirkegårde kan tilbyde.

Kirkegårdsbestyrelsen skal derfor opfordre til, at man kontakter kirkegårdskontoret for nærmere information.

 

Med venlig hilsen

Kirkegårdsbestyrelsen

Om Næstved Kirkegårde

Næstved kirkegårde hører under Folkekirken. De er ejet af og drives som kirkegårde for Næstved Sct. Peders, Sct. Mortens og Sct. Jørgens sogne. Medlemmerne af disse sogne har krav på en begravelsesplads på en af kirkegårdene.

 

Andre kan begraves i den udstrækning, pladsen tillader.

ØSTRE KIRKEGÅRD

Østre Kapelvej 10
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500
Fax 5578 0505
kontor@naestvedkirkegaarde.dk

GAMLE KIRKEGÅRD

Præstøvej 1
4700 Næstved

 

Tlf. 5578 0500