FAQ 

Læs svar på det oftest stillede spørgsmål 

 • Skal der være en gravsten på et gravsted?

  Nej

 • Hvad vil det sige at sløjfe et gravsted?

  Det betyder, at vi rydder gravstedet for planter og grus, sætter gravstenen i depot og sår græs. Den afdøde bliver ikke fjernet, og gravstedet bliver ikke solgt, før fredningsperioden er udløbet.

 • Hvad betyder gravkastning?

  Det betyder, at man graver et hul til en kiste, sænker kisten ned, dækker hullet til og lægger gran på jorden. Alt det nødvendige til en jordbegravelse.

 • Hvad er mispryd?

  Et individuelt, traditionelt gravsted har du selv pligt til at holde. Bliver et gravsted ikke holdt, vokser det til med ukrudt og bliver til mispryd for kirkegården. Når vi registrerer mispryd, tilbyder vi ejeren af gravstedet at renholde det mod betaling. Får vi intet svar, sløjfer vi gravstedet.

 • Hvem er begravelsesmyndigheden?

  Begravelsesmyndigheden er sognepræsten eller kirkekontoret i en afdød persons bopælssogn. Du kan finde bopælssognet ved at søge på personens navn på Sogneportalen.

 • Hvor tit skal man rengøre et gravsted?

  - Hver tredje uge i gennemsnit i vækstsæsonen (forår og efterår).

 • Hvornår udløber et gravsted?

  - Fredningsperioden er 10 år for en urne og 30 år for en kiste. Udløbsdatoen er altid 31.12. i udløbsåret.

 • Kan jeg benytte kirkegårdenes kapeller uden at være medlem af folkekirke?

  - Ja, det kan du uanset tro. Prisen for at leje et kapel er ens for alle.

 • Kan jeg betale mine regninger på kontoret?

  - Nej. Regninger skal betales på posthuset, i banken eller via netbank.

 • Kan jeg forny et gravsted?

  - Ja, du kan forny et individuelt gravsted. Ikke et i en fællesgrav.

 • Kan jeg få flyttet en kiste?

  - Som udgangspunkt nej, men…
  Du kan orientere dig nærmere i Vejledning om flytning af lig og urner.  

 • Kan jeg få flyttet en urne?

  - Ja, i visse tilfælde.
  Du kan orientere dig nærmere i Vejledning om flytning af lig og urner.

 • Kan jeg få mit kæledyr begravet på kirkegården?

  - Nej, kirkegården er kun for mennesker.

 • Kan jeg købe et gravsted på kirkegården uden at bo i kommunen?

  - Ja, under samme forudsætninger som kommunens borgere.

 • Kan jeg købe et gravsted på forhånd?

  - Ja, du kan købe et individuelt gravsted på forhånd, men ikke et i en fællesgrav.

 • Kan jeg købe perlesten på kirkegården og selv lægge på gravstedet?

   - Ja. Henvend dig til vores gartnere, så kan de hjælpe dig.

 • Kan kirkegården passe gravstedet for mig?

  Ja, naturligvis. Du kan lave en aftale om renholdelse og enten betale et engangsbeløb for hele fredningsperioden, eller du kan betale fra år til år. Læs mere om pasning og vedligeholdelse af gravstedet på siden "pasning og vedligehold".

 • Må jeg selv tilplante og passe et gravsted?

  - Ja, du kan selv passe et individuelt, traditionelt gravsted til kiste eller urne. Der kan dog være regler for materialer og størrelsen på planter. Spørg os, hvis du er i tvivl.
  Læs mere om anlæggelse af gravsted  og pasning og vedligehold

 • Må jeg tage min hund med på kirkegården?

  - Ja, men den skal altid være i snor.

 • Må jeg drikke vandet på kirkegårdenes vandposter?

  - Ja, men vi anbefaler at du har drikkevand med hjemmefra.