Østre Kapel

Østre kapel har plads til 130 siddende gæster, og er åbent for alle trossamfund.


Ligesom kirker har kapellet et orgel, og der er teleslyngeanlæg til hjælp for hørehæmmede.


Reservation
Du kan reservere kapellet gennem en bedemand eller ved kontakt til kirkegårdskontoret. Højtideligheder kan tilpasses efter dine ønsker, og kan gennemføres med eller uden præst.


I Østre kapel afholdes højtideligheder alle hverdage mellem 9-15 og lørdage mellem 9-14

Ved jordbegravelser er den sidste tid for højtidelighedens opstart kl. 14 på hverdage og kl. 13 om lørdagen.

 

Der er til alle højtideligheder afsat 1 time i kapellet.

 

Adresse:

Østre kapelvej 10

4700 Næstved