Traditionelt kistegravsted

Det traditionelle kistegravsted finder du på både Næstved Gl. Kirkegård og Østre Kirkegård.


Gravstederne er omkranset af hække, og findes både som enkelt kistegravsteder og dobbelte kistegravsteder.

 

Som pårørende har du derfor mulighed for at sikre dig et dobbeltgravsted, hvor du på sigt har mulighed for at blive begravet.
I et enkelt kistegravsted kan der nedsættes én kiste og op til 6 urner.


Du må tilplante gravstedet med blomster og pynte med gran.
Som gravstedsejer har du pligt til at vedligeholde gravstedet.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 10 år ved urnenedsættelser og 30 år ved kistebegravelser.
Gravstedet kan fornyes for mindst 5 år ad gangen.


Renhold:
Du har pligt til at renholde gravstedet. Du kan gøre det selv eller tilkøbe denne ydelse af kirkegården.

Kistegravsted i græs

Det individuelle kistegravsted i græs finder du på både Næstved Gl. Kirkegård og Østre Kirkegård.

 

Gravstederne findes i forskellige omgivelser, men fælles for gravstederne er, at de ikke har nogen synlig afgrænsning.


Som gravstedsejer har du mulighed for at anlægge dit eget gravsted, som må have en udbredelse på 1 x 1 meter. Her skal gravstenen placeres og du har mulighed for at plante blomster og pynte med gran. 


Når du køber denne type gravsted, skal du betale for græsklipning.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 10 år ved urnenedsættelser og 30 år ved kistebegravelser. Gravstedet kan fornyes for mindst 5 år ad gangen.


Renhold:
Du har pligt til at renholde gravstedet. Du kan gøre det selv, eller tilkøbe denne ydelse af kirkegården. Kirkegården klipper græsset på gravstedet, og denne ydelse skal du betale for i hele erhvervelsesperioden og efterfølgende fornyelsesperioder.

Begravelsesplads
for fostre og
dødfødte børn

Barnefællesgraven ligger på Østre Kirkegård og er forbeholdt personer under 2 år.


Kisten nedsættes i et fælles græsareal og har ingen synlig afgrænsning eller markering med gravsten. 


Du må ikke pynte med gran eller plante blomster, men blomster kan lægges på den fælles mindeplads.


Når du køber denne type gravsted er vedligeholdelsen inkluderet.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 10 år. Det kan ikke fornyes.


Renhold:
Du betaler for renhold i 10 år, når du erhverver gravstedet.

Kistegravsted i muslimsk afdeling

Den muslimske afdeling finder du på Østre Kirkegård.


Enhver der identificerer sig som muslim – uanset hvilken sekt de tilhører – kan blive begravet i afdelingen.


Gravstederne anlægges som tuegravsteder uden synlig afgrænsning. Gravstedet må markeres med gravsten enten som traditionel gravsten eller gravmarkør i hoved- og fodende.


Du er meget velkommen til at lægge buketter på gravstedet, men du må ikke plante blomster eller pynte med gran.


Når du køber denne type gravsted er vedligeholdelse inkluderet.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 30 år. Det kan fornyes for mindst 5 år ad gangen.


Renhold:
Du betaler for renhold i 30 år når du erhverver gravstedet. Ved fornyelse betales for fornyelsesperioden.

 

Læs mere om