Hvad koster et gravsted

Erhvervelse af et gravsted afhænger af dit medlemskab af folkekirken.

Nedenstående paragraffer er forklaringer til provstiets udmeldte prisliste, som kan findes på dette link.

 

§31 Erhvervelse af gravsteder
Er du medlem af folkekirken og bosat i Næstved kommune, er erhvervelsen af gravstedet gratis. Er du medlem af folkekirken men bosat uden for kommune, får et tilskud til erhvervelsen på 50%. Øvrige betaler fuld takst.


§37 Gravning, tilkastning og planering
Alle skal betale for at få gravfæstet kisten el. urnen. Er du medlem af folkekirken og ældre end 10 år, betaler du kun 2/3-del af fuld takst.

Læs mere om