Fornyelse af gravsted

Ved udløb af erhvervelses-/fornyelsesperioden vil du modtage et brev fra kirkegården, som gør dig opmærksom på, at gravstedet står til udløb pr. 31. dec. det pågældende år.


Du skal herefter tage stilling til, hvorvidt du ønsker at bibeholde gravstedet for yderlige 5 eller 10 år, eller om gravstedet ønskes nedlagt.
Fornyelse af gravstedet kan klares over telefonen, men såfremt du ønsker at nedlægge gravstedet skal vi have en underskrift fra dig.
Denne formular kan du benytte, såfremt det fra kirkegården fremsendte dokument, skulle være forlagt.

 

Formular til fornyelse eller nedlæggelse af gravsted