Anlæggelse af gravsted

Det individuelle, traditionelle gravsted kan være omgivet af en hæk, men bortset fra dette krav, har du vide rammer til at bestemme dets udseende.

 

Du kan enten anlægge gravstedet selv, eller bestille kirkegården til at udføre opgaven.


Det er en proces at anlægge et gravsted. Processen starter, når begravelsen slutter, og alt efter årstiden kan der gå op til et halvt år, før den er fuldført. 


Vi anbefaler, at der ved anlægning af gravsted ventes mindst 3 måneder efter begravelsen, så jorden omkring kisten har tid til at sætte sig, og vi kan tilføre mere muld oven på gravstedet. Overholder du denne frist, vil kirkegården uden beregning oprette gravstedet i op til 1 år, såfremt det sætter sig yderligere efter anlæg. 


Vi råder og vejleder dig, hvis vi skal anlægge dit gravsted. Derefter får du et tilbud, som skal betales, inden arbejdet kan gå i gang. Fra vi modtager din betaling, kan der gå 3 - 4 uger før anlægget er færdigt.


Du kan bestille kiste- eller urnegravsted hele året, men vi anlægger kun om foråret og efteråret. Bestiller du på andre årstider, udfører vi arbejdet, så snart vejret tillader det. Perlesten til gravstedet kan bestilles og leveres året rundt.


Kontakt os for et konkret tilbud.

Læs mere om