Vigtigt at vide ved køb af gravsted

En kistegrav er fredet i 30 år og en urnegrav er fredet i 10 år.


Fredningsperioden udløber d. 31. december i det sidste fredningsår, uanset hvornår på året du køber det.


Køber du et individuelt gravsted kan du forny gravstedet i perioder på 5 år ad gangen.

Køber du et gravsted i en fællesgrav eller i skoven, kan gravstedet ikke fornyes.


Hvis du vælger et traditionelt kiste-/urnegravsted eller et kistegravsted i græs, har du pligt til at vedligeholde gravstedet. Det kan du gøre selv eller tilkøbe ydelsen af kirkegården.

Læs mere om