Monumentsikkerhed

Hvis et monument på et gravsted er usikkert, er det gravstedsejers ansvar at sikre monumentet.
Du er som gravstedsejer ansvarlig for, at stenene på gravstedet ikke er til fare for besøgende eller ansatte på kirkegården.
Som gravstedsejer er du lejer af jorden, men er ejer af alt, der er over jorden. Hvis der ikke er lavet specifikke aftaler, er det gravstedsejer, der er ansvarlig for monumentets sikkerhed. Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved, at hele eller dele af monumentet vælter, falder af eller lign., er det gravstedsejer, der bærer det fulde økonomiske og juridiske ansvar.


Vi har på Næstved Kirkegårde et ansvar for, at vores brugere og medarbejdere på kirkegårdene kan færdes og udføre deres arbejdsopgaver uden risiko for en mulig arbejdsskade/ulykke. Dette betyder også, at kirkegårdens personale ikke må udføre pasning og pleje på gravsteder med usikre monumenter.


Folkekirken har lavet en meget fin og uddybende vejledning om monumentsikkerhed.

Læs mere om