Kapellet på
Næstved Gl. Kirkegård

Kapellet på Næstved Gl. Kirkegård har plads til 80 siddende gæster, og er åbent for alle trossamfund.

 

Ligesom kirker har kapellet et orgel, og der er teleslyngeanlæg til hjælp for hørehæmmede.


Reservation:
Du kan reservere kapellet gennem en bedemand eller ved kontakt til kirkegårdskontoret.

Højtideligheder kan tilpasses efter dine ønsker, og kan
gennemføres med eller uden præst.


I Østre kapel afholdes højtideligheder alle hverdage mellem 9-15 og lørdage mellem 9-14

Ved jordbegravelser er den sidste tid for højtidelighedens opstart kl. 14 på hverdage og kl. 13 om lørdagen.

Der er til alle højtideligheder afsat 1 time i kapellet.


Adresse:

Præstøvej 1

4700 Næstved