Pasning og vedligeholdelse

Køber du et traditionelt gravsted til kiste eller urne, har du selv ansvar for at passe det.


Bliver et gravsted ikke passet, sender vi en påmindelse med et tilbud på renholdelse. I yderste konsekvens kan et gravsted blive ryddet på grund af mispryd.

 

Vi varetager altid plejen af hække samt klipning af græs på kirkegårde og gravsteder.

 

Det er vigtigt at nævne, at forpligtelsen til at renholde gravstedet følger den, der til enhver tid har brugsretten til det. 


Når du indgår aftale med os om pasning af gravstedet, kan du vælge mellem 2 ydelser (bogstaverne fremgår af små skilte på gravstederne):


R for renholdelse
Her betaler du for ydelsen én gang om året

Følgende services er inkluderet i ydelsen:

- fjernelse af ukrudt
- beskæring af beplantning
- fjernelse af buketter
- vanding


V for vedligeholdelse (også kaldet ”legat”)
Her betaler du forud for ydelsen i den periode du har erhvervet gravstedet.

Følgende services er inkluderet i ydelsen:

- fjernelse af ukrudt
- beskæring af beplantning
- fjernelse af buketter
- vanding
- opfyldning med perlesten
- udskiftning af udgåede planter
- rensning af gravmonument for alger

Andre ydelser

Foruden pasning af gravstedet kan du købe følgende ydelser:

 

Vi kan plante dit gravsted til med årstidens blomster. Du vælger selv hvor mange årstider: forår, forår-sommer, sommer-efterår, forår-sommer-efterår

 

Vi kan udsmykke dit gravsted med granpynt, grandekorationer eller mospuder. Se mere under afsnitttet udsmykning af gravsteder.
 

Rengøring af gravsten eller monument
(hvis du har V er ydelsen inkluderet)

 

Udskiftning af planter
(hvis du har V er ydelsen inkluderet)

 

Anlægsarbejde på dit gravsted
 

Læs mere om