Hvordan foregår en bisættelse

Efter højtideligheden/bisættelsen i kirke eller kapel bliver kisten med afdøde kørt til et krematorium og brændt. Når kisten er blevet kørt til krematoriet, er bisættelsen officielt tilendebragt.

 

I perioden fra højtideligheden til kremation, bliver kisten opbevaret i kølerum, enten på kirkegården eller ved krematoriet. Efter kremation bliver asken lagt i en urne.

 

Urnen bliver nedsat i jorden på en kirkegård, du vælger.
Du kan selv fremstille urnen. Kontakt den kirkegård, hvor urnen skal nedsættes og spørg, om der er særlige krav til materialer.

 

Vil du sprede asken over havet, kræver det den afdødes skriftlige ønske.


Skal afdøde brændes på Fælleskrematoriet i Ringsted, går der ca. otte dage fra kremation, til urnen kan sættes i jorden. Vi skriver til de pårørende, når urnen er parat til nedsættelse.


Du kan læse mere om krav til brændingskisten via dette link

Læs mere om