Vedtægter

I lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der bestemmelser om, at der ved enhver kirkegård skal være en af provstiudvalget godkendt vedtægt for orden på kirkegården og dennes benyttelse.

Vedtægten skal blandt andet indeholde bestemmelser om gravstedernes størrelse og om fredningstidens længde samt takstbestemmelser vedrørende erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder.

 

Læs vedtægter for Næstved Kirkegårde her

 

Bestyrelsesvedtægter
Bestyrelsesvedtægt fastlægger de nærmere rammer for bestyrelsen sammensætning og arbejde.

 

Læs vedtægter for bestyrelsen for Næstved Kirkegårde her