Urne i kolumbarium

Kolumbariet er et fredfyldt rum i Kapellet på Næstved Gl. Kirkegård med hylder til urner.


Denne type gravsted kan enten være permanent eller midlertidig, indtil urnen skal nedsættes.

 

Urnen udleveres efter aftale med kirkegårdskontoret. Personalet på kirkegården følger dig hen til kolumbariet. Her får du tildelt en hylde til urnen og en nøgle til kolumbariet, så du altid kan besøge gravstedet.


Når du køber en plads i kolumbariet, er rengøring inkluderet. Du må gerne udsmykke din egen hylde.

 

Fredningsperioden er 10 år, så du erhverver gravstedet i minimum 10 år. Skal du kun bruge en midlertidig plads, betaler du per løbende år, urnen står i kolumbariet. 


Periode:
Permanent: Du erhverver gravstedet i 10 år. Det kan fornyes for mindst 5 år ad gangen.


Midlertidigt: Du erhverver gravstedet for et år ad gangen.


Renhold:
Du betaler for rengøring i 10 år når du erhverver gravstedet. Ved midlertidig urneplads, betaler du for periodens længde, dog som udgangspunkt minimum 1 år.  Ved fornyelse betales for fornyelsesperioden.

Læs mere om