Fælles anonym gravplads

Urnefællesgrave finder du på både Næstved Gl. Kirkegård og Østre Kirkegård.


Urnen nedsættes i et fælles græsareal uden synlig afgrænsning eller markering med gravsten. Det er ikke tilladt at overvære urnenedsættelsen.


Du må ikke pynte med gran eller plante blomster på græsarealet, men buketter må lægges på den fælles mindeplads. 


Når du erhverver denne type gravsted er vedligeholdelsen inkluderet.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 10 år. Det kan ikke fornyes.


Renhold:
Du betaler for vedligeholdelse i 10 år, når du erhverver gravstedet.

Læs mere om