Organisation

Næstved Gl. kirkegård og Østre kirkegård, tilsammen Næstved Kirkegårde, er ejet af de 3 bysogne i Næstved: Sct. Jørgens, Sct. Mortens og Sct. Peders.

Der er nedsat en bestyrelse med menighedsrådsmedlemmer fra de 3 bysogne. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og er konstitueret med formand og næstformand.


Organisationen ledes af en kirkegårdsleder og administreres af kirkegårdskontoret.