Takster

§31 Erhvervelse af gravsteder
Er du medlem af folkekirken og bosat i Næstved kommune, er erhvervelsen af gravstedet gratis. Er du medlem af folkekirken men bosat uden for kommune, får et tilskud til erhvervelsen på 50%. Øvrige betaler fuld takst.


§32 og §33 Fornyelse af gravsteder
Her gælder samme priser og vilkår for alle, uanset om du er medlem af folkekirken eller bosat indenfor/udenfor kommunen.


§34 og §35 Vedligeholdelse
Kirkegården tilbyder at pleje gravstedet samt sætte blomster eller lægge gran. Ydelserne er mange og kan vælges individuelt. Der er mulighed for at betale for de valgte ydelser i hele fredningsperioden eller de kan tilkøbes pr. år. Ved betaling for hele erhvervelsesperioden, oprettes et såkaldt legat, hvor du modtaget fakturaen fra GIAS (Kirkegårdenes fælles GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem).


§36 Urner og kistegravpladser i fællesgrav, plæne m.v. (legat)
Nogle gravsteder er pålagt ”obligatorisk vedligeholdelse”. Det vil sige, at kirkegården er pålagt vedligeholdelsen af anlægget. Dette kan eksempelvis være græsslåning. For gravsteder pålagt obligatorisk vedligeholdelse betales et legat i forbindelse med erhvervelsen eller fornyelsen af gravstedet. Legatet skal betales samtidig med erhvervelsen/fornyelsen af gravstedet, og der betales for hele perioden.


§37 Gravning, tilkastning og planering
Alle skal betale for at få gravfæstet kisten el. urnen. Er du medlem af folkekirken og ældre end 10 år, betaler du kun 2/3-del af fuld takst for en gravfæstning af kiste.

 

Benyttelsen af vores kapeller er gratis for medlemmer af folkekirken.

 

 

Læs takster for Kirkegårdenes ydelser her