Overdragelse af gravsted

Du kan for en kortere eller længere periode overdrage ejerskabet af dit gravsted til en anden person. Overdragelsen skal være skriftlig og være underskrevet af begge parter.
Der er også mulighed for, at I begge kan stå som gravstedsejere, og begge modtage skrivelser fra kirkegården. Der kan dog kun være én debitor.


Ønsker du at overdrage gravstedet, kan du benytte denne formular

Samtykke til overdragelse af brugsret