Traditionelt urnegravsted

Det traditionelle urnegravsted finder du på både Næstved Gl. Kirkegård og Østre Kirkegård.


Gravstederne er omkranset af hæk og granitsten. Du må nedsætte op til 4 urner pr. gravsted. Du må tilplante gravstedet med blomster og pynte med gran.


Gravstene på gravstedet må ikke være højere end hækken.
Som gravstedsejer har du pligt til at vedligeholde gravstedet.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 10 år. Gravstedet kan fornyes for mindst 5 år ad gangen.


Renhold:
Du har pligt til at renholde gravstedet. Du kan gøre det selv, eller tilkøbe denne ydelse af kirkegården.

Urnegravsted i græs

Her kan flere - op til fire - urner anbringes omkring en mindeplade, der er anbragt i græsplænen.

 

Blomster må lægges på pladen eller anbringes i en lille vase bag pladen, og gravstedet kan fornyes efter første fredningsperiode. Der kan ikke udplantes sommerblomster.


Når du erhverver denne type gravsted er vedligeholdelsen inkluderet.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 10 år. Gravstedet kan fornyes for mindst 5 år ad gangen.


Renhold:
Du betaler for vedligeholdelse i 10 år, når du erhverver gravstedet. Ved fornyelse betales for fornyelsesperioden.

Urnegrav i skoven

Skovbegravelsespladsen finder du Østre Kirkegård.


I skovafdelingen markeres gravstederne ikke, men henligger anonymt. Du er dog velkommen til at overvære urnenedsættelsen.


Det er ikke tilladt at pynte gravstedet, men blomster og andet kan lægges på den fælles mindeplads.


Når du erhverver denne type gravsted er vedligeholdelsen inkluderet.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 10 år. Det kan ikke fornyes.


Renhold:
Du betaler for vedligeholdelse i 10 år, når du erhverver gravstedet.

Urnegrav i naturen

Naturafdelingen finder du på Østre Kirkegård.
I naturafdelingen henligger gravstederne i naturlige omgivelser, og gravstederne er kun markeret med en gravsten.


Mindre buketter er tilladt at ligge på gravstedet, men du må ikke tilplante gravstedet eller pynte med gran.


Når du erhverver denne type gravsted er vedligeholdelsen inkluderet.


Periode:
Du erhverver gravstedet i 10 år. Det kan fornyes for mindst 5 år ad gangen.


Renhold:
Du betaler for vedligeholdelse i 10 år, når du erhverver gravstedet. Ved fornyelse betales for fornyelsesperioden.

Læs mere om